Arsenals økonomiske opsving

Diskussion om klubben og generelt alt der vedrører eller omhandler Arsenal FC. Her er der lagt op til den mere seriøse debat om Arsenal FC.

Moderator: admin

User avatar
Alansmith
Arsenal Danmark medlem
Posts: 5196
Joined: 15. May. 2010 10:08

Arsenals økonomiske opsving

Post by Alansmith » 27. Mar. 2016 21:05

Indledning
Over flere årtier har Arsenals bestyrelse og ejere overvejet at købe, bygge eller flytte til et nyt stadion, der kunne afløse det historiske Highbury Stadium, som blev finansieret og bygget i 1913 af daværende ejer og bestyrelses-formand Sir Henry Norris. I 1977 havde Arsenals bestyrelse et møde med Tottenhams bestyrelse om bygning af et fælles stadion i det nordlige London, men dialogen strandede som følge af udfordringer med finansiering. Senere havde bestyrelsen seriøse overvejelser om at overtage det engelske nationalstadion Wembley som hjemmebane.

I starten af 2000’erne blev drømmen om et nyt stadion til realitet. Klubbens hovedaktionær og bestyresesmedlem Danny Fizman var hoveddrivkraften bag en plan, som skulle føre til et nyt stadion med højere tilskuerkapacitet og dermed en forbedret økonomisk konkurrenceevne i forhold til de øvrige tophold.

Sigtet med det nye stadion var at skabe et styrket økonomisk grundlag for klubben, som kunne fastholde og udvikle Arsenals sportslige position som topklub i England og Europa. På dette tidspunkt havde ejerkredsen som princip, at klubben skulle være selvfinansierende – en forretningsmodel, som udfordrede klubbens sportslige udsigter på grund af markant stigende priser og lønudgifter på fodboldmarkedet.

Historien viser, at realiseringen af et nyt stadion var særdeles lukrativ for klubben. Med Emirates Stadium fik Arsenal et økonomisk opsving uden sidestykke i klubbens historie. Med 2002 som baseline har klubben samlet øget sine indtægter med ca. 1,45 mia. £ frem til og med 2015 – dvs. knap 14 mia. kr. ekstra over 13 år. Med 2005 som baseline har klubben samlet øget sine indtægter med 1,15 mia. £ frem til og med 2015 - knap 11 mia. kr. over 10 år.

Nedenfor beskrives, hvordan Arsenal har administreret de stigende indtægter, og herunder hvordan klubbens ekstra økonomiske midler efter flytningen til det nye stadion er anvendt. Der kan være usikkerheder i detaljer af beskrivelsen, da enkelte aspekter er svært gennemskuelige i klubbens regnskaber.

Neden for beskrives fire faser af Arsenals økonomiske opsving, jf. figur 1.

Figur 1. Udviklingen i Arsenals omsætning og nettogæld 2002 – 2015. opgjort i mio. £.

Image

Anm.: Alle data stammer fra officielle regnskaber.

Overordnet viser udviklingen, at Arsenal har haft en skarp økonomisk profil siden 2006. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at klubben i alle år siden 2002 har haft økonomisk overskud, at hovedparten af gælden i 2008 blev omlagt til langfristede obligationer, at klubben i 2010 eliminerede den kortfristede gæld på ca. 1 mia. kr., og at klubben i 2007 påbegyndte opbygningen af en kontant kapitalreserve uden sidestykke i andre klubber.

Denne økonomiske profil har betydet, at Arsenal over 9-10 år stort set har fjernet sin nettogæld på stadionprojektet.

Finansieringsfasen fra 2002-05
Arsenals beslutning om at bygge et nyt stadion indebar, at der skulle findes en finansiering. Den daværende ejerkreds bidrog ikke til finansieringen med egne midler – og ret beset var Danny Fizman eneste medejer, som var i økonomisk stand til at gå ind i en medfinansiering af stadionprojektet. I sidste ende blev regningen på 460 mio. £, inkl. byggeprojekter i bl.a. Highbury, Queensland Road, Halloway Road og Hollow Road. Ejerkredsen så i det bugnende ejendomsmarked en god mulighed for at finde medfinansiering af stadionprojektet via bygning og salg af lejligheder. Ved at sælge navnerettighederne til det nye stadion og et trøjesponsorat til Emirates Airline hentede bestyrelsen ca. 100 mio. £. som startkapital til stadion—og ejendomsprojektet.

I årene frem til 2006 havde Arsenal trange økonomiske kår som følge af lånefinansieringen hos et konsortium af britiske banker. Vi øgede samlet vores nettogæld med 283 mio. £ i perioden, jf. figur 2. De økonomiske udfordringer er kort beskrevet af fodboldjournalist og Arsenal-kender John Cross i sin glimrende bog fra 2015, som bl.a. afslører, at vi i denne periode havde alvorlige likviditetsproblemer og en overgang havde svært ved at finde midler til at betale spillernes løn. Redningen blev bl.a. et ekstraordinært salg af landbesiddelser. Trods dette økonomiske pres hævede klubben faktisk de samlede lønomkostninger i denne periode med 28 mio. £, mens kontantbeholdningen blev forøget med 21 mio. £. Derudover blev der netto indkøbt spillere for 41 mio. £.

På den sportslige front var der succes i disse år. Vi vandt mesterskabet i 2003/04 uden at tabe en kamp. Vi blev pokalvindere i 2003 og 2005, og vi hentede derudover to 2. pladser i ligaen. Derudover vandt vi typisk vores pulje i CL hvert af årene.

Der blev investeret i sportslig succes – vi hentede bl.a. Hleb, Van Persie, Adebayor, Gilberto, Song, Walcott, Lehmann, Reyes og Fabregas i denne periode. Alle til overkommelige priser. Omvendt solgte vi i denne periode Vieira, som var Englands og måske verdens bedste defensive midtbanespiller i tiden og en afgørende faktor for Arsenals sportslige succes.

Konsolideringsfasen fra 2006-10
Ibrugtagningen af det nye stadion i 2006 medførte en øjeblikkelig økonomisk effekt. I de første par år betalte vi årligt ca. 30 mio. £ i renter og afdrag, men omlægningen til obligationslån i 2008 reducerede herefter de årlige udgifter til renter og afdrag til ca. 20 mio. £. Som ventet gav det nye stadion økonomisk overskud – klubbens entreindtægter voksede allerede i 2006 med 40 mio. £, og vi havde dermed fra start plus på investeringen. Dette overskud steg ganske betydeligt i de efterfølgende år som følge af stigende entrepriser. Samlet øgede vi vores indtægter i fra 2006-2010 med 304 mio. £, svarende til knap 3 mia. kr., jf. figur 2.

Det var vigtigt for klubben at få konsolideret økonomien, og omlægningen til obligationslån i 2008 var et vigtigt skridt heri. Det betød, at klubben fik en langsigtet, stabil tilbagebetalingsplan, som reelt allerede var mere end finansieret med de øgede entreindtægter Andre forhold satte dog klubben under pres. For det første betød vendingen på ejendomsmarkedet, at der opstod tvivl om perspektiverne i Highbury-projektet - den projekterede indtjening ville ikke holde stik. Som følge af lån til ombygningen af Highbury steg klubbens gæld yderligere, og med de usikre perspektiver valgte bestyrelsen at benytte den kraftigt stigende omsætning til at eliminere hele den kortfristede gæld i 2010, selv om vi langt fra havde solgt alle lejlighederne endnu. Denne beslutning nedbragte isoleret set klubbens nettogæld i 2010 med ca. 100 mio. £ og førte til en markant stigning i kursen på Arsenal-aktier i den efterfølgende periode.

Det nye stadion medførte en forøgelse af klubbens værdi. Alene set over 2006-10 voksede klubbens værdi ifølge Forbes med ca. 225 mio. £, dvs. med over 2 mia. kr. Lidt firkantet sagt valgte klubbens ejerkreds at lånefinansiere det nye stadion og lade fodboldforretningen betale for regningen. Man fik aktiverne, men overlod regningen til andre. Og i denne proces fik klubben ovenikøbet fastlåst sine hovedsponsorater langt ud i fremtiden, hvilket i de efterfølgende år kostede klubben op mod 100 mio. £ i form af tabte sponsorindtægter. Usmanov har i flere omgange påpeget disse forhold, og at de daværende ejeres manglende investeringsparathed unødigt kostede klubben pokaler i denne periode.

Den økonomiske succes i 2006-10 fik sportslig betydning. I denne periode valgte klubben at sælge ud af profilerne i spillertruppen uden at hente tilsvarende forstærkninger. Samlet gik klubben fra at spendere netto 41 mio. i 2002-2005 til at hente netto 26 mio. £ i 2006-2010 på transfermarkedet. Det indebar, at vi solgte en række førstevalgs-spillere, herunder Ashley Cole, Henry, Hleb, Adebayor og Touré, og at vi primært hentede talenter ind som supple-ment til køb af etablerede spillere som Gallas og Arshavin. Den sportslige succes ophørte. Vi havde en historisk CL-finale i 2006 og en CL-semifinale i 2009 at fremvise over fem år. Herudover 3.- og 4. pladser i ligaen. Ingen pokaler.

Set i bakspejlet er flere forhold i denne fase bemærkelsesværdige i et sportsligt perspektiv. Vi valgte at tjene penge på transfers, selv om vi havde en historisk stigning i klubbens omsætning (+300 mio. £), en markant forbedret gældsituation (-100 mio. £) og en øget kontantbeholdning (+ 90 mio. £) i perioden.

Udviklingen var en bevidst strategi. Arsene Wenger udtalte i 2008, at klubben vil sælge ud af profilerne i en årrække, og opbygningen af kontantbeholdningen skete over flere år. Det er i den sammenhæng tankevækkende, at vi i en periode med nettoindtægter på transfermarkedet faktisk udvidede spillertruppen markant og derudover øgede lønomkostningerne markant. Med 2005 som baseline brugte klubben i denne fase 159 mio. £ ekstra til lønninger frem til og med 2010, selv om vi solgte ud af profilerne.

Om dette udtaler Arsene Wenger til The Independent i 2010: "My target is to make the players as rich as possible within the financial constraints of the club. My target is not to give them less money. I'm happy to make them rich." Det er en kontroversiel udtalelse fra en manager, som har ansvaret for lønningerne. Arsene Wenger praktiserede i disse år efter eget udsagn en socialistisk lønmodel, hvor talenterne blev aflønnet højt og stjernerne blev aflønnet lavt. Det viste sig at være en dyr løsning for klubben, da lønomkostningerne af den udvidede trup fra 2006 steg markant, og da klubben fik vanskeligt ved at afhænde et stort antal højtlønnede spillere, der ikke slog til.

John Cross omtaler lønpolitikken i sin bog fra 2015. Han skriver, at Arsene Wenger køber sine spilleres loyalitet med lønforhøjelser og giver konkrete eksempler herpå i bogen. Det er måske sat på spidsen, men Arsene Wenger var tydeligvis bevidst om de markant stigende lønomkostninger i klubben i en periode, hvor vi afhændede stjernerne.

Figur 2. Fire faser i Arsenals økonomiske udvikling (baseline:2002)

Image

Anm.: Baseline: 2002. Data stammer fra officielle regnskaber, bortset fra spillerkøb som stammer fra transfermarkt.

Opbygningsfasen fra 2011-13
Med den konsoliderede økonomi havde klubben i 2011 en ny platform for sportslig succes. Den lavere og længerefristede gæld gav i sig selv et forbedret økonomisk råderum, og dertil kom udsigten til markant højere TV-indtægter og markant højere sponsorindtægter fra 2013.

I 2011-13 havde klubben dermed et solidt grundlag for at starte en sportslig opbygningsfase. Med 2011 som baseline øgede klubben endda sine indtægter i disse tre år med yderligere 35 mio. £. Paradoksalt valgte klubben imidlertid at fortsætte en stram økonomisk linje på bekostning af sportslige investeringer. Det kom til udtryk ved, at der i den treårige periode netto blev hentet 7 mio. £ ind fra transfermarkedet, at der blev sparet yderligere 25 mio. £ op i kontantbeholdningen, og at gælden blev reduceret med yderligere 16 mio. £.

En række profiler forlod truppen i denne periode, herunder Fabregas, Nasri, Van Persie, Song og Clichy. Med denne åreladning stod klubben reelt tilbage uden stjerner. Især 2011 må betegnes som et ulykkens år for Arsenal. Dels fordi vi valgte at tjene ca. 10 mio. £ på transfermarkedet. Dels fordi vi brugte det største beløb nogensinde (ca. 49 mio. £) på at hente utilstrækkelige spillere som erstatning for afgående stjerner, herunder Santos, Park, Arteta, Campbell, Chamberlain, Gervinho, Jenkinson, og Mertesacker. Man kan sige, at Arteta og Mertesacker var blandt vores bedste spillere i de efterfølgende sæsoner, men det er blot et vidnesbyrd om vores sportslige forfald i disse år. Hverken Santos, Park, Campbell, Chamberlain, Jenkinson og Gervinho gjorde klubben sportsligt gavn. En fadæse af dimensioner for en klub, som var blandt de rigeste otte klubber i verden, og som netop havde konsolideret økonomien.

Blandt klubbens fans har der især været kritik af manglende indkøb til den defensive midtbane. Med afgangen af først Vieira og dernæst Gilberto var truppen efterladt uden defensive midtbanespillere. Flere substitutter blev afprøvet på positionen, herunder bl.a. Denilson, Flamini og Song. Flamini havde en vis succes i samarbejde med Fabregas i 2006, men forlod klubben i 2008. Song havde blandet succes. Herefter blev der trods åbenlyse problemer ikke indkøbt brugbare løsninger til positionen. Arsene Wenger afslørede i 2012, at det var en bevidst strategi ikke at købe defensive midtbanespillere: ”We try to find the defensive balance collectively. We have fewer players who are purely defenders but some are physically strong in defending like Diaby, some are tactically strong like Arteta. At the moment we have the balance because everybody participates, but we have fewer specialists, purely defenders. We are more versatile going forward because everyone has the potential to go forward."

På trods af den fortsatte afgang af profiler steg klubbens lønomkostninger yderligere i 2011-13. Med 2010 som baseline øgede vi i denne periode samlet lønomkostningerne med 83 mio. £. Blandt årsagerne var nye langtidskontrakter til vores britiske talenter, herunder Wilshere, Chamberlain, Gibbs, Jenkinson, Ramsey og senere Walcott. Derudover gav vi højere lønninger til lovende indkøb af Cazorla, Podolski og Giroud i 2012 samt Monreal og Özil i 2013.

Der skete flere gode ting i 2011-13.

For det første indledte vi i 2011 en oprydning i truppen. Over ca. 1½ år forlod mange dødvægtsspillere klubben uden sportslige konsekvenser. Det drejede sig om Squillachi, Bendtner, Park, Denilson, Djourou, Chamakh, Gervinho, Santos, Mannone, Senderos, Silvestre, Almunia, Miquel, Vela, Eboué, Eduardo, Emmanuel-Thomas, Merida m.fl.

For det andet løftede vi kvaliteten af vores indkøb til truppen, hvor klubben med købet af Özil i 2013 for alvor trådte ind på transferscenen. Indkøbene af Cazorla, Podolski og Giroud var lovende, men må nok siges at have været en blandet succes.

For det tredje ansatte vi dygtige forretningsfolk i klubben til at udvide vores kommercielle indtægter, som var beskedne i forhold til vore konkurrenters indtægter. Den kommercielle satsning førte relativt hurtigt til resultater – i form af et hastigt stigende antal sponsoraftaler.

For det fjerde betød de nye inden- og udenlandske TV-aftaler, at klubben fra og med 2013 fik en markant og varig forøgelse af de kommercielle indtægter.

Sportsligt var klubben fortsat i dødvande. Det blev ikke til pokaler i denne periode – kun 3.- og 4. pladser i ligaen, 2. pladser i CL-gruppespillet og årlige CL-exit før kvartfinalen.

Investeringsfasen fra 2014-
2014 var af mange udråbt som et forløsende år for Arsenal, hvor bindingerne på sponsoraftalerne ville udløbe. I 2014 blev der indgået nye sponsoraftaler, som øgede de årlige indtægter fra trøje- og navnesponsoratet markant.

Med 2013 som baseline øgede vi vores indtægter i 2014-15 med 142 mio. £. Vi omsatte en del heraf til sportslige investeringer i truppen. Samlet købte klubben i perioden nye spillere for netto 80 mio. £ - det største beløb i klubbens historie. Samtidig valgte klubben dog at fortsætte med at øge kontantbeholdningen – denne gang med 75 mio. £.

Truppens lønomkostninger steg yderligere i denne fase. Med 2013 som baseline steg lønomkostningerne samlet med 48 mio. £ i over de to sæsoner. Det skyldtes dels nye indkøb af bl.a. Sanchez og dels kontraktforlængelser med bl.a. Walcott, Sczceny, Ramsey (igen), Rosicky og Arteta. Med 2002 som baseline indebar udviklingen, at Arsenal på dette tidspunkt havde øget lønomkostningerne med 6,2 mia. kr. over 13 år.

Kritiske røster vil hævde, at den sportslige investering i denne periode var utilstrækkelig og måske endda mislykkedes. Der blev hentet spillere som Ospina, Chambers og Debuchy til forsvaret samt Welbeck og Sanchez til angrebet. Man kan sige, at kun Sanchez havde en øjeblikkelig sportslig effekt, mens Welbeck og Chambers havde (og fortsat har) udviklingspotentiale.

2014 blev forløsende, hvad angår pokaler. Det blev til to pokaler i FA-cuppen. Omvendt fortsatte rækken af 3.- og 4. pladser i ligaen, 2. pladser i CL-gruppespillet og tidligere CL-exits. Spørgsmålet er, hvor truppen står lige nu. Efter alt at dømme bliver 2016 en sæson uden pokaler. Det blev til en 2. plads i CL-gruppespillet og CL-exit før kvartfinalen. Det blev til tidlige exits i pokalturneringerne. Og det bliver efter alt at dømme til en 3.-4. plads i ligaen. Med andre ord status quo.

Truppen står foran en oprydning. Dels forventes en række spillere, som ikke gør sportsligt gavn, at forlade klubben. Det drejer sig om Rosicky, Arteta, Debuchy, Sanogo, Flamini, Jenkinson, Szscesny m.fl. Hertil kommer måske Wilshere, Walcott, og/eller Mertesacker, som alle synes at være i dødvande lige nu. Dels er der behov for at styrke flere positioner i truppen, hvis vi skal konkurrere om trofæer i fire turneringer. Der er brug for indkøb af stjerner til især midterforsvaret, den defensive midtbane og angrebet. Og så er der efter alt at dømme brug for en manager, der kan løfte de sportslige resultater i takt med den økonomiske succes?
Klik for at tjekke ventetiden: Farvel Arsene Wenger

User avatar
araAFC
Arsenal Danmark medlem
Posts: 6163
Joined: 19. Oct. 2008 19:33

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by araAFC » 27. Mar. 2016 23:48

Først og fremmest; et af de bedste indlæg jeg kan huske herinde. Fedt med en grundig gennemgang af, hvordan den økonomiske udvikling har været siden årtusindeskiftet. Det er dog også et relativt beskrivende og neutralt indlæg, hvilket er helt fint i øvrigt.

Det tydeliggør at vi på nuværende tidspunkt bør være på et stadie, hvor vi kan tillade os at investere massivt i vores spillertrup, og den kommende sommer må være absolut sidste vindue, hvor den nuværende sportslige ledelse kan bevise, at de har sportslige ambitioner. Det burde allerede være sket de sidste 1-2 somre, hvor man sagtens kunne have investeret mere. Navnligt sidste sommer.

De kritiserer finansieringen af Emirates Stadium, men hvad var et realistisk alternativ? Det er naturligvis en fejl, at man mistede sponsorindtægter grundet for lange kontrakter. Omvendt var de med til at gøre byggeriet muligt.
Man kan vel ikke forvente, at ejerne skal betale et stadium af egen lomme? Det virker umiddelbart naturligt, at det er Arsenal som klub, der betaler for gildet? Hvis jeg var en fabriksejer ville jeg naturligvis også foretrække at finansiere en ny fabrik med cash flows fra den allerede eksisterende fabrik.

Endnu engang; glimrende læsning. Jeg sætter pris på den tid, du har lagt i det indlæg.

User avatar
Alansmith
Arsenal Danmark medlem
Posts: 5196
Joined: 15. May. 2010 10:08

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by Alansmith » 28. Mar. 2016 10:36

araAFC wrote:Først og fremmest; et af de bedste indlæg jeg kan huske herinde. Fedt med en grundig gennemgang af, hvordan den økonomiske udvikling har været siden årtusindeskiftet. Det er dog også et relativt beskrivende og neutralt indlæg, hvilket er helt fint i øvrigt.

Det tydeliggør at vi på nuværende tidspunkt bør være på et stadie, hvor vi kan tillade os at investere massivt i vores spillertrup, og den kommende sommer må være absolut sidste vindue, hvor den nuværende sportslige ledelse kan bevise, at de har sportslige ambitioner. Det burde allerede være sket de sidste 1-2 somre, hvor man sagtens kunne have investeret mere. Navnligt sidste sommer.

De kritiserer finansieringen af Emirates Stadium, men hvad var et realistisk alternativ? Det er naturligvis en fejl, at man mistede sponsorindtægter grundet for lange kontrakter. Omvendt var de med til at gøre byggeriet muligt.
Man kan vel ikke forvente, at ejerne skal betale et stadium af egen lomme? Det virker umiddelbart naturligt, at det er Arsenal som klub, der betaler for gildet? Hvis jeg var en fabriksejer ville jeg naturligvis også foretrække at finansiere en ny fabrik med cash flows fra den allerede eksisterende fabrik.

Endnu engang; glimrende læsning. Jeg sætter pris på den tid, du har lagt i det indlæg.
Mit ærinde med indlægget er at gøre op med "myten" om, at vi har været økonomisk tynget af stadionprojektet. Det er efter min opfattelse ikke korrekt. Vi har haft en fantastisk økonomisk optur pga. det nye stadion. Derimod har vi sat os selv under økonomisk pres via voldsomt stigende lønomkostninger i alle fire faser.

Derfor valgte jeg en (nogenlunde) neutral og dokumenterende form.

Jeg er kritisk overfor flere forhold. Et af kritikpunkterne er den manglende medfinansiering fra ejerkredsen, som du spørger ind til. Jeg mener, at ejerkredsen burde have aktiefinansieret det nye stadion i stedet for at lånefinansiere projektet. Det ville på den ene side have sparet klubben for udgifter og på den anden side mindske den personlige gevinst for de daværende ejere. Med andre ord ville både aktiver og udgifter tilhøre personer, som havde investeret i projektet. Jeg er (fortsat) bitter over, at Lady Bracewell og Danny Fizman hver især kunne trække en milliard kr. ud af klubben pga. den valgte model efter fem år. Det sværter deres eftermæle.
Klik for at tjekke ventetiden: Farvel Arsene Wenger

User avatar
araAFC
Arsenal Danmark medlem
Posts: 6163
Joined: 19. Oct. 2008 19:33

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by araAFC » 28. Mar. 2016 14:03

Alansmith wrote: Mit ærinde med indlægget er at gøre op med "myten" om, at vi har været økonomisk tynget af stadionprojektet. Det er efter min opfattelse ikke korrekt. Vi har haft en fantastisk økonomisk optur pga. det nye stadion. Derimod har vi sat os selv under økonomisk pres via voldsomt stigende lønomkostninger i alle fire faser.

Derfor valgte jeg en (nogenlunde) neutral og dokumenterende form.

Jeg er kritisk overfor flere forhold. Et af kritikpunkterne er den manglende medfinansiering fra ejerkredsen, som du spørger ind til. Jeg mener, at ejerkredsen burde have aktiefinansieret det nye stadion i stedet for at lånefinansiere projektet. Det ville på den ene side have sparet klubben for udgifter og på den anden side mindske den personlige gevinst for de daværende ejere. Med andre ord ville både aktiver og udgifter tilhøre personer, som havde investeret i projektet. Jeg er (fortsat) bitter over, at Lady Bracewell og Danny Fizman hver især kunne trække en milliard kr. ud af klubben pga. den valgte model efter fem år. Det sværter deres eftermæle.
Og du lykkes - i hvert fald på mig - fint med dit ærinde. Jeg var ikke klar over, at vi allerede så tidligt i forløbet var i en situation, hvor vi kunne have investeret markant mere, end vi gjorde. Tilmed var mange af profilsalgene slet ikke så "nødvendige" som jeg troede.
Derudover må man erkende, at Wenger valgte en forkert lønstruktur. Det var et stort problem, og der er formegentlig stadig nogle problemer ift. "for meget" lighed i vores lønstruktur.

I øvrigt er jeg helt enig i, at man med aktiefinansiering kunne have sparet klubben for en stor, betydelig udgift. Desværre ville det nok have været utroligt svært at gennemføre i praksis, når man havde aktionærer med så store portioner, som det var - og er - tilfældet. Jeg forestiller mig, at det ville være besværligt at vedtage en udvanding i praksis.
Men generelt for fodboldklubber burde aktiefinansiering være at foretrække - set fra fans synspunkt. At bibeholde cash flows til investeringer i spillertruppen havde været ideelt.

I øvrigt: Din graf med omsætning og lønudgifter. Det et jo en pæn udvikling, at omsætningen er steget mere end lønudgifter. Er der andre udgifter, der er steget markant i takt med den øgede omsætning? Eller står vi bare i en ganske gunstig position.

Kejser
Normal Bruger
Posts: 3393
Joined: 12. May. 2012 13:04
Location: Østerbro

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by Kejser » 28. Mar. 2016 14:44

araAFC wrote:
Alansmith wrote: Mit ærinde med indlægget er at gøre op med "myten" om, at vi har været økonomisk tynget af stadionprojektet. Det er efter min opfattelse ikke korrekt. Vi har haft en fantastisk økonomisk optur pga. det nye stadion. Derimod har vi sat os selv under økonomisk pres via voldsomt stigende lønomkostninger i alle fire faser.

Derfor valgte jeg en (nogenlunde) neutral og dokumenterende form.

Jeg er kritisk overfor flere forhold. Et af kritikpunkterne er den manglende medfinansiering fra ejerkredsen, som du spørger ind til. Jeg mener, at ejerkredsen burde have aktiefinansieret det nye stadion i stedet for at lånefinansiere projektet. Det ville på den ene side have sparet klubben for udgifter og på den anden side mindske den personlige gevinst for de daværende ejere. Med andre ord ville både aktiver og udgifter tilhøre personer, som havde investeret i projektet. Jeg er (fortsat) bitter over, at Lady Bracewell og Danny Fizman hver især kunne trække en milliard kr. ud af klubben pga. den valgte model efter fem år. Det sværter deres eftermæle.
Og du lykkes - i hvert fald på mig - fint med dit ærinde. Jeg var ikke klar over, at vi allerede så tidligt i forløbet var i en situation, hvor vi kunne have investeret markant mere, end vi gjorde. Tilmed var mange af profilsalgene slet ikke så "nødvendige" som jeg troede.
Derudover må man erkende, at Wenger valgte en forkert lønstruktur. Det var et stort problem, og der er formegentlig stadig nogle problemer ift. "for meget" lighed i vores lønstruktur.

I øvrigt er jeg helt enig i, at man med aktiefinansiering kunne have sparet klubben for en stor, betydelig udgift. Desværre ville det nok have været utroligt svært at gennemføre i praksis, når man havde aktionærer med så store portioner, som det var - og er - tilfældet. Jeg forestiller mig, at det ville være besværligt at vedtage en udvanding i praksis.
Det kan man jo relativt nemt komme udenom ved at binde købsoptioner til de eksisterende aktier. Samtidig vil en investering på fx 100 mio i nyudstedte aktier jo resultere i en 1:1 forøgelse af klubbens værdi og dermed også deromtrent den samme stigning i aktiernes værdi.
Personligt forstår jeg dog ikke, hvorfor man ikke i det mindste kunne blive enige om at låne pengene til klubben, således man ikke var tvunget til disse langvarige sponsorkontrakter.

Derudover er jeg helt enig i, at Wengers forsøg med en ny form for aktiestruktur har fejlet miserabelt og har kostet klubben både penge og pokaler. Det er rimelig ubegribeligt, hvordan han havde forestillet sig, at det skulle lykkes. Han må have tænkt, at det ville blive aflønnet i loyalitet fra spillerne, hvilket er åbenlyst håbløst. Og det er ikke kun i bagklogskabens klare lys, at det er det. Det kunne enhver se på afstand.

Alansmith: Er det her blot et indlæg på et debatforum, eller har du brugt det i noget akademisk arbejde eller lign.?
"Arsene Wenger, we want you to stay" - Burnley- og Leicesterfans.

User avatar
Alansmith
Arsenal Danmark medlem
Posts: 5196
Joined: 15. May. 2010 10:08

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by Alansmith » 28. Mar. 2016 15:39

araAFC wrote:
Alansmith wrote: Mit ærinde med indlægget er at gøre op med "myten" om, at vi har været økonomisk tynget af stadionprojektet. Det er efter min opfattelse ikke korrekt. Vi har haft en fantastisk økonomisk optur pga. det nye stadion. Derimod har vi sat os selv under økonomisk pres via voldsomt stigende lønomkostninger i alle fire faser.

Derfor valgte jeg en (nogenlunde) neutral og dokumenterende form.

Jeg er kritisk overfor flere forhold. Et af kritikpunkterne er den manglende medfinansiering fra ejerkredsen, som du spørger ind til. Jeg mener, at ejerkredsen burde have aktiefinansieret det nye stadion i stedet for at lånefinansiere projektet. Det ville på den ene side have sparet klubben for udgifter og på den anden side mindske den personlige gevinst for de daværende ejere. Med andre ord ville både aktiver og udgifter tilhøre personer, som havde investeret i projektet. Jeg er (fortsat) bitter over, at Lady Bracewell og Danny Fizman hver især kunne trække en milliard kr. ud af klubben pga. den valgte model efter fem år. Det sværter deres eftermæle.
Og du lykkes - i hvert fald på mig - fint med dit ærinde. Jeg var ikke klar over, at vi allerede så tidligt i forløbet var i en situation, hvor vi kunne have investeret markant mere, end vi gjorde. Tilmed var mange af profilsalgene slet ikke så "nødvendige" som jeg troede.
Derudover må man erkende, at Wenger valgte en forkert lønstruktur. Det var et stort problem, og der er formegentlig stadig nogle problemer ift. "for meget" lighed i vores lønstruktur.

I øvrigt er jeg helt enig i, at man med aktiefinansiering kunne have sparet klubben for en stor, betydelig udgift. Desværre ville det nok have været utroligt svært at gennemføre i praksis, når man havde aktionærer med så store portioner, som det var - og er - tilfældet. Jeg forestiller mig, at det ville være besværligt at vedtage en udvanding i praksis.
Men generelt for fodboldklubber burde aktiefinansiering være at foretrække - set fra fans synspunkt. At bibeholde cash flows til investeringer i spillertruppen havde været ideelt.

I øvrigt: Din graf med omsætning og lønudgifter. Det et jo en pæn udvikling, at omsætningen er steget mere end lønudgifter. Er der andre udgifter, der er steget markant i takt med den øgede omsætning? Eller står vi bare i en ganske gunstig position.
Der er visse iøjnefaldende udgifter, herunder modernisering af træningsanlæg og -faciliteter og ekstraudgifter ifm. byggeprojekterne mv. Vi har uden tvivl også brugt en del midler på udvidelse af både kommerciel organisation og hyppigere/dyrere træningsrejser, promotionsrejser mv. Og når det kommer til stykket er den øgede kontantbeholdning også en "udgift" i regnskabet.
Klik for at tjekke ventetiden: Farvel Arsene Wenger

User avatar
Alansmith
Arsenal Danmark medlem
Posts: 5196
Joined: 15. May. 2010 10:08

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by Alansmith » 28. Mar. 2016 15:40

Kejser wrote:
araAFC wrote:
Alansmith wrote: Mit ærinde med indlægget er at gøre op med "myten" om, at vi har været økonomisk tynget af stadionprojektet. Det er efter min opfattelse ikke korrekt. Vi har haft en fantastisk økonomisk optur pga. det nye stadion. Derimod har vi sat os selv under økonomisk pres via voldsomt stigende lønomkostninger i alle fire faser.

Derfor valgte jeg en (nogenlunde) neutral og dokumenterende form.

Jeg er kritisk overfor flere forhold. Et af kritikpunkterne er den manglende medfinansiering fra ejerkredsen, som du spørger ind til. Jeg mener, at ejerkredsen burde have aktiefinansieret det nye stadion i stedet for at lånefinansiere projektet. Det ville på den ene side have sparet klubben for udgifter og på den anden side mindske den personlige gevinst for de daværende ejere. Med andre ord ville både aktiver og udgifter tilhøre personer, som havde investeret i projektet. Jeg er (fortsat) bitter over, at Lady Bracewell og Danny Fizman hver især kunne trække en milliard kr. ud af klubben pga. den valgte model efter fem år. Det sværter deres eftermæle.
Og du lykkes - i hvert fald på mig - fint med dit ærinde. Jeg var ikke klar over, at vi allerede så tidligt i forløbet var i en situation, hvor vi kunne have investeret markant mere, end vi gjorde. Tilmed var mange af profilsalgene slet ikke så "nødvendige" som jeg troede.
Derudover må man erkende, at Wenger valgte en forkert lønstruktur. Det var et stort problem, og der er formegentlig stadig nogle problemer ift. "for meget" lighed i vores lønstruktur.

I øvrigt er jeg helt enig i, at man med aktiefinansiering kunne have sparet klubben for en stor, betydelig udgift. Desværre ville det nok have været utroligt svært at gennemføre i praksis, når man havde aktionærer med så store portioner, som det var - og er - tilfældet. Jeg forestiller mig, at det ville være besværligt at vedtage en udvanding i praksis.
Det kan man jo relativt nemt komme udenom ved at binde købsoptioner til de eksisterende aktier. Samtidig vil en investering på fx 100 mio i nyudstedte aktier jo resultere i en 1:1 forøgelse af klubbens værdi og dermed også deromtrent den samme stigning i aktiernes værdi.
Personligt forstår jeg dog ikke, hvorfor man ikke i det mindste kunne blive enige om at låne pengene til klubben, således man ikke var tvunget til disse langvarige sponsorkontrakter.

Derudover er jeg helt enig i, at Wengers forsøg med en ny form for aktiestruktur har fejlet miserabelt og har kostet klubben både penge og pokaler. Det er rimelig ubegribeligt, hvordan han havde forestillet sig, at det skulle lykkes. Han må have tænkt, at det ville blive aflønnet i loyalitet fra spillerne, hvilket er åbenlyst håbløst. Og det er ikke kun i bagklogskabens klare lys, at det er det. Det kunne enhver se på afstand.

Alansmith: Er det her blot et indlæg på et debatforum, eller har du brugt det i noget akademisk arbejde eller lign.?
Det er helt eksklusivt til Arsenaldebat.dk. :)
Klik for at tjekke ventetiden: Farvel Arsene Wenger

User avatar
Arsenal Fc
Arsenal Danmark medlem
Posts: 2742
Joined: 28. Jul. 2006 14:52
Location: Aalborg

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by Arsenal Fc » 29. Mar. 2016 12:33

Jeg vil gerne takke dig for dette indlæg - du fortjener virkelig en stor ros for dit arbejde. Du formår at gennemgå vores økonomiske (forhenværende og nuværende) situation på en måde, som jeg ikke har set før - simpel og gennemskuelig. Det er yderst interessant læsning, og i virkeligheden er det ganske tankevækkende, at det er på et forum som dette, at denne formidling skal opleves. Det er i grunden interessant, at de medier som dækker Premier League og dermed Arsenal ikke har formået at levere en sådan analyse. Dét er mere interessant at diskutere AW ud fra et oplæg som dit, end det er at diskutere hans fremtid på baggrund af umiddelbare sportslige resultater.

User avatar
araAFC
Arsenal Danmark medlem
Posts: 6163
Joined: 19. Oct. 2008 19:33

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by araAFC » 29. Mar. 2016 15:38

Arsenal Fc wrote:Det er i grunden interessant, at de medier som dækker Premier League og dermed Arsenal ikke har formået at levere en sådan analyse. Dét er mere interessant at diskutere AW ud fra et oplæg som dit, end det er at diskutere hans fremtid på baggrund af umiddelbare sportslige resultater.
Både og. Medierne er i knæ i disse tider, og det skyldes - naturligvis - først og fremmest gratis tilgængelighed online. Men et andet problem er også, at folk af interesse laver nyheder og opdateringer, der kvalitetsmæssigt ofte er bedre end de traditionelle medier. Disse bliver så distribueret online gennem blogs, videoer, kronikker og hvad der ellers er af muligheder.

Dygtige økonomer kan være passionerede Arsenal-fans i deres fritid, mens en sportsjournalistik sjældent kan skrive dette på sit CV.

Det er dog en helt anden debat, som dog potentielt kan få (- og allerede har -) stor betydning for måden nyheder traditionelt er blevet distribueret..

User avatar
Arsenal Fc
Arsenal Danmark medlem
Posts: 2742
Joined: 28. Jul. 2006 14:52
Location: Aalborg

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by Arsenal Fc » 29. Mar. 2016 16:25

araAFC wrote:
Arsenal Fc wrote:Det er i grunden interessant, at de medier som dækker Premier League og dermed Arsenal ikke har formået at levere en sådan analyse. Dét er mere interessant at diskutere AW ud fra et oplæg som dit, end det er at diskutere hans fremtid på baggrund af umiddelbare sportslige resultater.
Både og. Medierne er i knæ i disse tider, og det skyldes - naturligvis - først og fremmest gratis tilgængelighed online. Men et andet problem er også, at folk af interesse laver nyheder og opdateringer, der kvalitetsmæssigt ofte er bedre end de traditionelle medier. Disse bliver så distribueret online gennem blogs, videoer, kronikker og hvad der ellers er af muligheder.

Dygtige økonomer kan være passionerede Arsenal-fans i deres fritid, mens en sportsjournalistik sjældent kan skrive dette på sit CV.

Det er dog en helt anden debat, som dog potentielt kan få (- og allerede har -) stor betydning for måden nyheder traditionelt er blevet distribueret..
Det er nok rigtigt nok, at det er de færreste sportsjournalister, der har en økonom gemt i sig. Det gør det dog ikke ulovligt for dem at interviewe eksempelvis økonomer, der ville kunne lave en lign. analyse. Min pointe var blot, at Alansmiths analyse er gavnlig og oplysende i diskussionen om Wenger. Det er en vinkel, som jeg ikke har set/hørt i danske medier. Jeg skal ikke kunne sige, om Sky, BT eller andre engelske medier har leveret en sådan analyse. Det eneste jeg mindes at have set, var da Gary Neville lovpriste Wenger for at føre os respektabelt igennem flytningen fra Highbury til Emirates. Så vidt jeg husker, kaldte han det for en af de største managerpræstationer igennem tiderne, da økonomien var i klubben på daværende tidspunkt var knap. Det viser sig jo så imidlertid ikke at være tilfældet.

User avatar
Dennis--G
Arsenal Danmark medlem
Posts: 2381
Joined: 2. Jan. 2008 1:03
Location: Christianshavn

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by Dennis--G » 29. Mar. 2016 16:58

Hvis man tænker på alle de eksperter, der har brugt timevis på at levere tom snak, så ville det da havde været befriende med én analyse, der sparkede røv så vi kunne snakke om noget andet. Den har Alansmith så i grove træk fået kortlagt (der kunne jo skrives rapporter om emnet).

Indsigtsfuld, analytisk, objektiv og begavet, du har lige gjort det samtlige journalister ikke formår at gøre, selvom de bliver betalt for det.

Tak for indlægget!

Kejser
Normal Bruger
Posts: 3393
Joined: 12. May. 2012 13:04
Location: Østerbro

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by Kejser » 29. Mar. 2016 17:26

Arsenal Fc wrote:
araAFC wrote:
Arsenal Fc wrote:Det er i grunden interessant, at de medier som dækker Premier League og dermed Arsenal ikke har formået at levere en sådan analyse. Dét er mere interessant at diskutere AW ud fra et oplæg som dit, end det er at diskutere hans fremtid på baggrund af umiddelbare sportslige resultater.
Både og. Medierne er i knæ i disse tider, og det skyldes - naturligvis - først og fremmest gratis tilgængelighed online. Men et andet problem er også, at folk af interesse laver nyheder og opdateringer, der kvalitetsmæssigt ofte er bedre end de traditionelle medier. Disse bliver så distribueret online gennem blogs, videoer, kronikker og hvad der ellers er af muligheder.

Dygtige økonomer kan være passionerede Arsenal-fans i deres fritid, mens en sportsjournalistik sjældent kan skrive dette på sit CV.

Det er dog en helt anden debat, som dog potentielt kan få (- og allerede har -) stor betydning for måden nyheder traditionelt er blevet distribueret..
Det er nok rigtigt nok, at det er de færreste sportsjournalister, der har en økonom gemt i sig. Det gør det dog ikke ulovligt for dem at interviewe eksempelvis økonomer, der ville kunne lave en lign. analyse. Min pointe var blot, at Alansmiths analyse er gavnlig og oplysende i diskussionen om Wenger. Det er en vinkel, som jeg ikke har set/hørt i danske medier. Jeg skal ikke kunne sige, om Sky, BT eller andre engelske medier har leveret en sådan analyse. Det eneste jeg mindes at have set, var da Gary Neville lovpriste Wenger for at føre os respektabelt igennem flytningen fra Highbury til Emirates. Så vidt jeg husker, kaldte han det for en af de største managerpræstationer igennem tiderne, da økonomien var i klubben på daværende tidspunkt var knap. Det viser sig jo så imidlertid ikke at være tilfældet.
Et meget godt eksempel er udviklingen i diverse fodboldpodcasts og debatprogrammer, som ellers er en meget fed feature, men også her er der desværre stigende tendens til at ansætte folk, der kan tale i overskrifter. De værste eksempler er naturligvis viasats brug af multitosser som Aabrink, Aakjær og værst af alle, Fernando Olsen. Lidt mere seriøse medier som fx. FodboldFM har i stedet i stigende grad snævret helt ind om sig selv og indeholder mestendels bare journalister, der sidder og taler med hinanden. Og nok hører de nogle ting i presserummene rundt omkring, men hvad angår økonomi, ledelse osv er de jo helt blanke - især sportsjournalister. Oftest kan deres viden om hver enkelt klub heller ikke måle sig med fansene, da de færreste af dem jo er fuldt beskæftigede med blot én klub.

Omvendt er det naturligvis heller ikke nemt, for økonomer eller andre folk med faglig indsigt skal jo betales for at lave analyser om forskellige ting, og eftersom kun meget få har et arbejde, der inkluderer dette, så forbliver udvalget af interviewemner også stærkt begrænset. I Danmark er der vel 2 såkaldte sportsøkonomer, der går igen og igen, hver eneste gang der skal laves et interview om noget i den retning.
"Arsene Wenger, we want you to stay" - Burnley- og Leicesterfans.

User avatar
Steensen
Arsenal Danmark medlem
Posts: 2137
Joined: 2. Jan. 2012 12:42
Location: Nordsjælland

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by Steensen » 29. Mar. 2016 19:08

Fantastisk arbejde, Alansmith!

User avatar
araAFC
Arsenal Danmark medlem
Posts: 6163
Joined: 19. Oct. 2008 19:33

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by araAFC » 30. Mar. 2016 0:15

Du burde næsten oversætte skidtet og sende det til arseblog.com.

User avatar
Titi
Arsenal Danmark medlem
Posts: 6538
Joined: 25. Jul. 2006 22:51

Re: Arsenals økonomiske opsving

Post by Titi » 30. Mar. 2016 13:28

Det er det bedste og mest gennemarbejdede arbejde jeg har set herinde.
The club is a joke, one season ticket cost £1300, that lets you see your best players leave and people who are nowhere near replacing that player come in. The club doesnt care about mediocrity, every season it gets worse".

Random Guy på Mania.

Post Reply